A Poem for Democracy

This is a poem written by Prof. Dan Rivero posted in NoyPI-AKO blog.

Prof. Dan Rivero has been an active supporter of change believing in the leadership of former Pres. Corazon Aquino.

I salute this man and other reform-minded and nationalists Filipinos here and abroad who have been active in making this campaign of the people, a first in Philippine political history, definitely possible.

This poem was composed and recited by our fellow NoyPI member Dan Rivero during the wake and funeral of Pres. Cory Aquino and “Araw ng Dilaw” last August 21)

Demokrasya
Prof. Dan Rivero

Ang bayang naging tulog, bibig naging kimi;
Ay namula’t, nagising at nagsalitang muli;
Sa paglisan ng isang babeng minsa’y tumindig;
Laban sa rehimeng sa baya’y nagpatahimik;
Mga karapatang pantaong matagal na siniil.

Kanyang asawa pinatay na walang laban;
Bitbit lamang ang hangad para sa kalayaan;
Para sa sambayanang uhaw sa kapayapaan;
Tungo sa tunay na kaunlaran nitong ating bayan;
Sa ilalim ng katotohanan, pag-ibig at katarungan.

Subali’t hindi naduwag itong abang biyuda;
Sa halip ay tumayo at humarap sa masa;
Baya’y nagkaisa’t tumalima sa panawagan nya
Na labanan ang pagkamakasarili at pagpapasasa;
Ng isang diktador, pamilya nya’t oligarkiya.

Kalayaa’y natamo dalawang dekada ng lumipas;
Nang ang diktador at alipores niya’y umalpas;
Taumbaya’y nagsimula sa isang panibagong bukas
Sa gabay ng lider na namuno sa pag-aaklas;
Ang demokrasya’y nakamtan muli sa wakas.

Nguni’t sa paglipas ng taon, tila may nagbago;
Ang kalayaan at demokrasya na ating natamo—
Ay nabale-wala at ngayo’y inaabuso
Ng mismong mamamayan, lalo na sa liderato;
Masasayang na lang ba ang ipinaglaban dito?

Para bagang isang bulkan ang bayan kong sinilangan;
Madalas ang hidwaan, paminsa’y nagpuputukan;
Mga lider ng pamahalaan gayun din ang mamamayan;
Kailan ba matatapos yari itong kaguluhan;
At magigising ang bayan sa kawalang paki-alam?

Ganito ba ang mukha ng demokrasya sa ‘ting bansa?
Na ang mga lider ay walang malasaki’t sa kapwa?
Na sa tuwing halalan lang sila naalala?
Kaawa-awa naman ang mga maralita’t dukha;
Sa yaman at posisyon ang ilan ay nagpapasasa.

Tayo ng kumilos, baguhin ang pananaw;
Ating tahakin ang landas, gabay ng bagong araw;
May pag-asa pa ang bayan, liwanag ay tanaw;
Itaguyod, ipaglaban kalayaang ating sigaw;
Demokrasya ng bayan huwag muling pumanaw.

Sa kulay na dilaw na laksang umaapaw
Tapang ay pumukaw sa’ming isip, puso’t galaw
Kalayaan at demokrasya patuloy na isisigaw-
Salamat po Cory, salamat po Ninoy
Laban ay itutuloy naming mga Pinoy!

0 comments:

Post a Comment

Side notes from a first time blogger but long time political observer...